เกี่ยวกับเรา


องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ...01/01/2556..... จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

การบริการให้คำปรึกษางานก่อสร้างโดยวิศวกรระดับสามัญ

ให้คำปรึกษาการออกแบบ ฮวงจุ้ย การวางตำแหน่งของห้อง เตียงนอน หน้าต่าง ห้องพระ และอื่นๆ

คำนวณงบประมาณการก่อสร้าง ควบคุมงบประมาณตามงบของลูกค้า

คำนวณการรับน้ำหนักพร้อมรายการคำนวณและวิศวกรเซ็นรับรอง

รับประกันผลงาน 2 ปี บริการหลังการขาย Support ปัญหาต่างๆเหมือนบ้านตัวเอง